שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים (מחשב נייד, מחשב לוח ועוד) נותן מענה למגמה הרווחת בחינוך שעל פיה הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מתהליכים פדגוגיים ומאפשרת יישום גישות מתקדמות בחינוך. החדשנות הטכנולוגית פדגוגית מזמנת תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים ותורמת לטיפוחם של לומדים עצמאיים העתידים להפוך לאזרחים דיגיטליים המתפקדים באופן מיטבי במאה ה-21.

 

בית ספר אלון  נמצא התוכנית התקשוב החל משנת 2010 וכלל צוות המורים קיבלו מחשבים נישאים אישיים.

במהלך השנים צוות בית הספר למד בהשתלמויות מתוקשבות בית ספריות ובשנת 2014 הוכרז כבית ספר מתקדם בתחום התקשוב.

בבית הספר מתוקנים בכל כיתות הלימוד מקרן, מסך ורמקולים. כמו כן קיימים עגלות טעינה למחשבים ניידים לתלמידים לכלל שכבות הלימוד, אשר משתמשים בהם לצורך הקניית אוריינות תקשוב וטכנולוגיה המותאמת למאה ה 21.

בשנת 2013- כתות ה נכנסו לפרוייקט BYOD- מונח "הבא את המכשיר שלך" (Bring Your Own Device) מתייחס לגישה לימודית שבה התלמידים משתמשים באמצעי קצה (מחשב נייד או מחשב לוח) הנמצא בבעלותם הפרטית בבית הספר לצורכי הוראה ולמידה. התלמידים בספרים דיגיטאליים מתקדמים בשני נושאי לימוד עיקריים  ומשלבים את הלימודים באופן שוטף עם המחשבים הנישאים.

כלל המורים והתלמידים מעשירים את הלמידה בעזרת ספרים דיגיטאליים וספקי תוכן תוך שימוש בסיסמה אחידה ושופים לפרוייקטים בית ספריים ומחוצה לו.

 

בשנת תשע"ח קיימים מספר פרוייקטים מתוקשבים- 

  • למידת מעו"ף לכלל השכבות תוך שילוב מיומנויות תקשוב מתקדמות.
  • מיזם לכיתות ו'- we [email protected] מיזם התורם לשיפור מיומנויות השיח והדיבור בשפה האנגלית
  • השתתפות במיזם מחוזי- 70 שנה למדינת ישראל
  • למידה שיתופית מחוזית- "גם אני חי –פה"- לכיתות ד'
  • למידה שיתופית עם חו"ל-שותפות חיפה-בוסטון
  • הכנה שוטפת לתרגיל חרום מחוזי וארצי
  • השתתפות בשבוע גלישה בטוחה
  • שכבת כתות ו' זו השנה השנייה שותפות ללימוד בדרך BYOD