מערכת צילצולים   

 

שעה ראשונה8.20-9.10

שעה שנייה9.10-10.00
הפסקה10.00-10.15
הפסקת אוכל10.15-10.25
שעה שלישית10.25-11.10
שעה רביעית11.10-11.55
הפסקה11.55-12.10
שעה חמישית12.10-12.55
שעה שישית12.55-13.40
שעה שביעית13.40-14.30
שעה שמינית14.30-15.15