למידה בשעת חירום

 

משרד החינוך ומוסדות ממשלתיים :

דף הבית -או"ח , משרד החינוך

אתר לבריאות – למידה מתוקשבת בחירום    

חוזרי מנכ"ל בנושא בטיחות ובטחון

אתר  משרד החינוך – מחוז חיפה

אתר גף יישומי מחשב בחינוך – למידה בחירום 

מרכז מחשבים מחוזי -חיפה:

אתר שפ"י 

משרד הבריאות

בטחון, שעת חירום ובטיחות

אתר חיפה-נט

אתרי תמיכה ברשת :

בטרם- המרכז לבטיחות ובריאות ילדים

ערן – תמיכה ועזרה נפשית

עלם – ייעוץ ותמיכה נפשית לבני נוער

תוכן מקוון :

אופק – סביבת למידה מתוקשבת

גלים -אתר חינוכי לילדים

פעילויות פנאי והעשרה :

הטלוויזיה הישראלית החינוכית

אתר למשחקי למידה במחשב 

הסוד של מאיה

מוכנים כמו גדולים

נוהל התנהגות בשעת חירום בבית הספר :

הנחיות התנהגות לאוכלוסיית בית הספר בעת אירוע רעידת אדמה

ההנחיות החדשות הן לצאת למרחב פתוח בחוץ ולא להשאר כלל במבנה